Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проверката в архива на ЩАЗИ

Проверката в архива на ЩАЗИ сложи край на спекулациите за т.н. “българска следа” в атентата срещу папата

Днес, 14 април 2005 г. на пресконференция, дадена съвместно от ДКСИ, МВР и МВнР, беше показана цялата събрана информация в архива на ЩАЗИ. Това са данни, събирани от 1982 година досега от ЩАЗИ и Федералното правителство за документите на Службата за държавна сигурност на бившата ГДР.

Документите по категоричен начин доказват липсата на каквито и да са сведения за българска следа в атентата срещу папата. До броени дни цялата информация ще бъде публикувана в интернет страниците на българските институции. С това българските държавни институции считат, че се слага край на фалшиво реанимираната тема за българска следа в атентата срещу папата, заяви Цвета Маркова, председател на ДКСИ.

Документите на ЩАЗИ:

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

Част ІV

Полезна информация и библиография за структурата и архивите на ЩАЗИ /на немски

Полезна информация и библиография за структурата и архивите на ЩАЗИ /на български

РЕШЕНИЕ № 974 София, 05.02.2003 г. на Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав по адм. дело № 11111/2002 по жалба на Евгений Стоянов Димитров от гр. София срещу чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3, т. 3 и чл. 6 от Постановление № 262 на МС от 15.11.2002 г. за създаване на Държавна комисия по сигурността на информацията и за уреждане на отношенията във връзка с прекратяването на дейността на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб

Проверка в архива на ЩАЗИ

Проверка в архива на ЩАЗИ

Проверка в архива на ЩАЗИ

Проверка в архива на ЩАЗИ

Проверка в архива на ЩАЗИ

Проверка в архива на ЩАЗИ