Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща с представители на македонския ...

Работна среща с представители на македонския Национален орган по сигурността

На 9 ноември 2005 г. Държавната комисия по сигурността на информацията проведе работна среща с представители на македонския Национален орган по сигурността – Дирекцията по сигурност на класифицираната информация. Бяха обсъждани въпроси, свързани с изпълнението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Македония за обмен и взаимна защита на класифицираната информация, подписано на 7 октомври 2005 г., както и въпроси по индустриална сигурност. От българска страна в срещата участваха и представители на органите по индустриална сигурност.