Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща със служители по ...

Проведена работна среща със служители по сигурността на информацията в организационни единици от системата на МВР

На 6-7 юли 2017 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя беше проведена работна среща със служители по сигурността на информацията в организационни единици от системата на МВР.

На срещата присъстваха 35 служители по сигурността на информацията от всички ОД на МВР, Централни структури - МВР, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Дирекция „Вътрешна сигурност“, Дирекция „Комуникационни и информационни системи“, Столична дирекция на вътрешните работи и експерти от специализираната администрация на ДКСИ.

По време на работната среща бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с дейността на компетентните органи и прилаганите мерки за защита на класифицираната информация в областта на персоналната сигурност, документалната сигурност и особености в защитата на класифицираната информация в АИС или мрежи.