Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща за обсъждане на ...

Проведена работна среща за обсъждане на организацията на дейността по пренасяне на дипломатическа поща

На 10 юни 2011 год., от 09:00 ч., в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) на ул. “Черковна” № 90, се проведе трета работна среща за обсъждане на организацията на дейността по пренасяне на дипломатическа поща в дипломатическата служба. Повод за срещата беше необходимостта от оптимизиране на куриерските маршрути при пренасяне на документи и материали, съдържащи класифицирана информация, както и друга дипломатическа поща.

На срещата присъстваха представители на ДКСИ, Министерство на външните работи, Национална разузнавателна служба, Служба “Военна информация”, Държавна агенция “Национална сигурност”, Специалната куриерска служба, Комисията за защита на личните данни, Министерство на финансите, Главна Дирекция “Борба с организираната престъпност”-Министерство на вътрешните работи и Дирекция “Български документи за самоличност” - Министерство на вътрешните работи.

Участниците в срещата се обединиха около следните решения:

1) Оптимизация на куриерските маршрути за сметка на честотата на маршрутите и вида на изпращаните пратки и изготвяне на график на куриерските маршрути с оглед конкретните нужди на всяко ведомство, с който да бъдат запознати всички участници в срещата;

2) Внасяне на изменения в Инструкцията за организацията на дейността по пренасяне на дипломатическа поща в дипломатическата служба. За постигане на тази цел беше възприета идеята да се създаде експертна група с представители на заинтересованите ведомства, след съгласуване с ръководителите на тези организационни единици.

3) Първата среща на експертната група по т.2 да се проведе на 22.06.11 год., от 10:00 ч. в сградата на ДКСИ.