Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Представяне пред Комисията по вътрешна ...

Представяне пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 41-то Народно събрание на проекта на доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2010г.

Днес, 23 февруари 2011 г., в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред  в 41-то Народно събрание бе представен проекта на Доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2010 г.

Съвместното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред  и ДКСИ имаше за цел предварителното обсъждане на Годишния доклад и вземане предвид на направените препоръки.

Съвместното заседание протече в работна атмосфера.