Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща със служители по ...

Проведена работна среща със служители по сигурността на информацията и служители от Mинистерство на правосъдието

На 04 април 2018 г. в учебния център на ДКСИ, град Банкя, Държавната комисия по сигурността на информацията проведе работна среща със служителите по сигурността на информацията от централната администрация, съдебната система, службите за сигурност и службите за обществен ред и представители на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ на Министерство на правосъдието, на която беше обсъдено издаването на електронни служебни свидетелства за съдимост за установяване на обстоятелствата по чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ, съгласно Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.