Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Делегация на ДКСИ участва в заседанието на ...

Делегация на ДКСИ участва в заседанието на Работната група по ръководство на политиката за сигурност към НАТО

На 13 и 14 март 2006 г. в Главната квартира на НАТО в Брюксел се проведе пролетното заседание на Работната група по ръководство на политиката за сигурност към Комитета на НАТО по сигурността. В нейната работа участваха представители на националните органи по сигурността на страните-членки, в т.ч. и делегация на ДКСИ, водена от нейния председател г-жа Цвета Маркова.
В дневния ред на заседанията са били разгледани широк кръг от въпроси, свързани с подготовката и приемането на основни и поддържащи документи в областта на видовете сигурност на класифицирана информация - документална, индустриална и INFOSEC.

Основен акцент в дискусиите е бил поставен върху подготовката и приемането на документи в областта на индустриалната сигурност, регламентиращи взаимоотношенията на страните-членки на Алианса с други страни и международни организации. По-специално при сключването и изпълнението на договори, свързани с достъп до класифицирана информация, както и процедурите за ползване и предоставяне на тази информация.

Съществено място е било отделено и на въпросите по информационната сигурност, а именно системата от мерки и способи за защита на класифицираната информация на НАТО, предоставяна на страни не членки на Алианса и на други международни организации.

В заключителна фаза на съгласуваност при обсъждането е изготвянето на окончателен документ, касаещ въпросите на сигурността в работата на електронните системи за регистрация на класифицирана информация.
Приета е била и пътна карта за работата на работната група през 2006 г., като следващото заседание се планира в периода 10-14 юли т.г.

В края на заседанието на работната група е бил приет и обобщен доклад за дейността на групата през изминалата година, който ще бъде представен от нейния председател Дейвид Мърфи на заседанието на Комитета на НАТО по сигурността, утре - 15 март.