Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща относно сключване на ...

Проведена работна среща относно сключване на колективен трудов договор за служители от Държавната комисия по сигурността на информацията

На 12.04.2017 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), се проведе работна среща между представители на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) – КНСБ, синдикалната организация при ДКСИ и представители от ДКСИ.

На срещата присъстваха г-жа Силвия Васева – главен секретар на ФНСДУО и г-жа Теменужка Каменова – председател на СО при ДКСИ. От страна на ДКСИ присъстваха г-н Борис Димитров – председател на ДКСИ и служители от специализираната администрация на ДКСИ.

Целта на срещата бе започване на преговори за сключване на колективен трудов договор, действащ в ДКСИ. Като основа за водене на преговорите послужи представения проект на КТД от синдикалните организации. Срещата бе открита от г-н Димитров, който приветства идеята за сключване на КТД и изрази желание за бързо приключване на преговорите. По време на срещата страните обсъдиха предложения проект, представиха своите конкретни предложения и постигнаха консенсус относно принципните положения заложени в представения проект.

В дух на диалог и взаимно разбирателство страните се договориха за конкретни изменения и редакция на проекта, които да позволят неговото успешно финализиране в най-кратък срок.