Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с временно управляващия посолството на Румъния г-н Корнел Вишою

На 14.07.2010 г., в гр. София, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с временно управляващия посолството на Румъния г-н Корнел Вишою.

Повод за срещата беше откритата от Министерство на земеделието и храните процедура за възлагане на специална обществена поръчка с предмет «Актуализация на цветна ортофотокарта чрез последваща обработка след ново самолетно заснемане /по части/ на територията на Република България», в която участват широк кръг чуждестранни юридически лица, в това число и румънско дружество.

Целта на срещата беше да се даде максимална публичност и прозрачност на процедурата и да се обсъдят някои законови изисквания, свързани с участието на чуждестрани юридически лица в процедурата по възлагане и изпълнение на специални обществени поръчки в България.