Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Първа среща на ръководителите на ...

Първа среща на ръководителите на националните органи по сигурността на информацията на държавите от Югоизточна Европа

В периода 25-27 май 2011 г. в резиденция “Бояна” Държавната комисия по сигурността на информацията на България и Съветът по регионално сътрудничество организираха и проведоха съвместно Първа среща на ръководителите на националните органи по сигурността на информацията на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета по регионално сътрудничество. Акцентът беше поставен върху регионалното сътрудничество в областта на функционирането на системата за защита на класифицирана информация - опит и предизвикателства пред страните от Югоизточна Европа.
 
Срещата се организира под патронажа на директора на Службата на НАТО по сигурността и заместник-генералния директор по въпросите на сигурността, безопасността и комуникационните и информационни системи към Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

На базата на обменените възгледи и дискусии на участниците и заключенията на председателите беше открита възможността за по-нататъшно развитие на регионалното сътрудничество в тази толкова важна област.