Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Онлайн среща в рамките на SEENSA между ...

Онлайн среща в рамките на SEENSA между представители на ДКСИ и представители на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество

На  02 юли 2020 г. в рамките на инициативата SEENSA се проведе работна онлайн среща между представители на ДКСИ и представители на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество. От страна на ДКСИ участие взеха заместник-председателят на Комисията Иван Павлов и експерти от компетентните дирекции.

Участниците обсъдиха формите на сътрудничество във формата в условията на продължаващото разпространение на коронавируса, както и организационните детайли по провеждането през септември 2020 г. на обучителен семинар в областта на сигурността на комуникационни и информационни системи за работа с класифицирана информация и киберсигурност. Беше представен изготвеният съвместно от ДКСИ и Националния орган по сигурността на Република Северна Македония проект на програма за обучителната инициатива, като предстои изпращането й до всички Национални органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество с оглед потвърждаване на участие.