Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ в онлайн ...

Участие на представители на ДКСИ в онлайн среща с представители на Политическия отдел на Съвета за регионално сътрудничество и на Националния орган по сигурността на Република Северна Македония

На  04 юни 2020 г., в рамките на инициативата SEENSA, се проведе работна онлайн среща между представители на ДКСИ, Политическия отдел на Съвета за регионално сътрудничество и на Националния орган по сигурността на Република Северна Македония. От страна на ДКСИ участие взеха заместник-председателят на Комисията Иван Павлов и експерти от компетентните дирекции.

По темата за обучителните инициативи в рамките на SEENSA формата през 2020 г., участниците обсъдиха възможността за провеждане на обучителен семинар в областта на сигурността на комуникационни и информационни системи за работа с класифицирана информация и киберсигурността, която тема се явява от взаимен интерес за Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество. В зависимост от развитието на ситуацията с разпространението на коронавируса, се обсъди обучението да се проведе или на място или онлайн. Предстои формулирането на конкретните теми в рамките на семинара, както и създаването на организация за провеждането му. ДКСИ ще бъде домакин на обучителната инициатива, която се предвижда да се проведе през септември.