Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Онлайн среща между представители на ДКСИ и ...

Онлайн среща между представители на ДКСИ и представители на Националния орган по сигурността на Република Северна Македония

На  10 юни 2020 г., в рамките на инициативата SEENSA, се проведе работна онлайн среща между представители на ДКСИ и на Националния орган по сигурността на Република Северна Македония. От страна на ДКСИ участие взеха заместник-председателят на Комисията Иван Павлов и експерти от компетентните дирекции.

В продължение на предишните срещи, участниците обсъдиха организационните детайли по провеждането на обучителен семинар в областта на сигурността на комуникационни и информационни системи за работа с класифицирана информация и киберсигурността – период на провеждане, идеи за теми и лектори, възможност за провеждане на място в София или онлайн. Предстои изготвянето на програмата за обучителната инициатива, която се предвижда да се проведе началото на септември 2020 г. под домакинството на ДКСИ.