Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Среща на ръководителите на Националните ...

Среща на ръководителите на Националните органи по сигурността от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество (SEENSA)

В периода 19-21 май 2014 г. в град Сараево, Босна и Херцеговина се състоя 4-та среща на ръководителите на Националните органи по сигурността от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество. От българска страна участие взе г-н Иван Иванов – член на ДКСИ и експерти на комисията, в качеството ѝ на НОС.

Срещата в Сараево се проведе с участието на представители от Офиса по сигурността на НАТО (NATO Office of Security), както и представители на Съвета за регионално сътрудничество (The Regional Cooperation Council).

По време на срещата бяха обсъдени редица въпроси, свързани с възможността за провеждане на съвместни обучения и обмяна опит в областта на индустриалната сигурност, въпроси свързани с международните споразумения за сигурност и киберсигурността.

На срещата бяха определени и бъдещите стъпки, които държавите от Югоизточна Европа ще предприемат с оглед продължаване на сътрудничеството в областта на сигурността.