Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ в онлайн ...

Участие на представители на ДКСИ в онлайн среща с представители на Политическия отдел на Съвета за регионално сътрудничество

На  21 май 2020 г., в рамките на инициативата SEENSA, се проведе работна онлайн среща между представители на ДКСИ и представители на Политическия отдел на Съвета за регионално сътрудничество. От страна на ДКСИ участие взеха заместник-председателят на Комисията Иван Павлов и представители на дирекция „Правна и международноправна дейност“.

Участниците обсъдиха развитието на сътрудничеството до момента в контекста на предстоящата 10-та SEENSA среща на ниво „Ръководители“. Представителите на ДКСИ информираха за подготовката на въпросници с оглед извършване на проучвания по теми от взаимен интерес за Националните органи по сигурността на страните от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество, като напр. използването на класифицирана информация в съдебното производство и обсъжданата в рамките на формата идея за постигане на регионално рамково споразумение между SEENSA участниците в области на сътрудничество. Предвид все още нестабилната ситуация с разпространението на коронавируса, се обсъди и идеята за провеждане на онлайн обучителен семинар.