Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ в Третата ...

Участие на представители на ДКСИ в Третата среща на ръководителите на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество (SEENSA)

В периода 27.05.2013 год. – 29.05.2013 год. в гр. Дуръс, Република Албания, се проведе Третата среща на Националните органи по сигурността (НОС) на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество – SEENSA. Конференцията е част от започнатата през 2011 год. от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) и Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество инициатива за сътрудничество в областта на функционирането на системата за защита на класифицираната информация на страните от Югоизточна Европа.

Конференцията в Република Албания се проведе с подкрепата на Службата на НАТО по сигурността и Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз (ЕС) – Служба по сигурността. На срещата присъстваха ръководители и представители на НОС на Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Косово, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Молдова, НАТО, Съвета за регионално сътрудничество, Република Сърбия, Република Словения и Румъния.

Участниците споделиха национални гледни точки относно развитието на сътрудничеството в областта на защитата на класифицираната информация между НОС от Югоизточна Европа. Бяха обсъдени актуални въпроси относно работата на тематичните работни групи „Международни споразумения за сигурност“, “Обучение“, „Индустриална сигурност“ и „Киберзащита“. Тези групи са създадени след постигнато съгласие между участниците във втората работна среща на ниво ръководители, проведена в периода 7-9 май 2012 год. в гр. Бърдо, Република Словения. ДКСИ участва като подпомагащ НОС и в четирите тематични работни групи. На конференцията в гр. Дуръс бе обсъдено както постигнатото по работни групи, така и бъдещите инициативи в работата им.

Третата среща на ръководителите на НОС на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество, бе оценена от участниците като един от важните инструменти за развитие на всякакъв вид инициативи за регионално сътрудничество в областта на сигурността.

Четвъртата SEENSA среща на ниво ръководители ще се проведе в Босна и Херцеговина през май 2014 год.