Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ в Петата ...

Участие на представители на ДКСИ в Петата среща на ръководителите на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество (SEENSA)

В периода 19.05.2015 г. - 21.05.2015 г. в гр. Скопие, Република Македония, се проведе Петата среща на ръководителите на Националните органи по сигурността (НОС) на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество – SEENSA. Срещата се проведе под формата на регионална конференция и на нея присъстваха ръководители и представители на НОС на Босна и Херцеговина, Република България, Република Косово, Република Македония, Република Словения, Република Сърбия, Черна гора, ЕС и Съвета за регионално сътрудничество. От страна на ДКСИ участие взеха г-н Сергей Дамянов и г-н Петър Петров – членове на Комисията, и г-жа Ивелина Начева – експерт в дирекция „Правна и международноправна дейност“.

Конференцията е част от започнатата през 2011 г. от ДКСИ и Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество инициатива за сътрудничество в областта на функционирането на системата за защита на класифицираната информация на страните от Югоизточна Европа. Целта на формата SEENSA e обмяна на добри практики и опит в областта на защитата на класифицираната информация и развитие на регионалната сигурност чрез засилване на регионалното сътрудничество в тази област.

Участниците споделиха национални гледни точки относно развитието на сътрудничеството в областта на защитата на класифицираната информация между НОС от Югоизточна Европа. Бяха обсъдени актуални въпроси относно работата на тематичните работни групи „Международни споразумения за сигурност“, “Обучение“, „Индустриална сигурност“ и „Киберсигурност“, създадени след постигнато съгласие между участниците във втората работна среща на ниво ръководители, проведена в периода 07.05.2012 г. - 09.05.2012 г. в
гр. Бърдо, Република Словения. ДКСИ участва като подпомагащ НОС и в четирите тематични работни групи. На конференцията в гр. Скопие бе обсъдено както постигнатото по работни групи до момента, така и визията на НОС за бъдещи инициативи в дейността им.

Шестата SEENSA среща на ниво ръководители ще се проведе в Черна гора през май 2016 г.