Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ в Шестата ...

Участие на представители на ДКСИ в Шестата среща на ръководителите на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество (SEENSA)

В периода 28.09.2016 г. - 30.09.2016 г. в Подгорица, Черна гора, се проведе Шестата среща на ръководителите на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество – SEENSA. На конференцията присъстваха ръководители и представители на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа и представители на Съвета за регионално сътрудничество (The Regional Cooperation Council). От страна на ДКСИ участие взеха експерти от дирекция „Защита на класифицираната информация“ и дирекция „Правна и международноправна дейност“.

Целта на формата SEENSA e обмяна на добри практики и опит в областта на защитата на класифицираната информация и развитие на регионалното сътрудничество в тази област.

По време на срещата бяха обсъдени теми за настоящата ситуация на киберсигурността в региона, бъдещите стъпки на сътрудничество в образованието и обучението, както и предложението за изграждане на SEENSA Интернет сайт.

Бяха разгледани бъдещи инициативи, които държавите от Югоизточна Европа ще предприемат с оглед сътрудничеството в областта на сигурността.

Седмата SEENSA среща на ниво ръководители ще се проведе в Белград, Република Сърбия през ноември 2017 г.