Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Семинар със служители по сигурността на ...

Семинар със служители по сигурността на информацията на тема „Преглед на състоянието по защитата на класифицираната информация в Република България – актуални аспекти“

В периода 15 – 17 юни 2016 г. под домакинството на Държавната комисия по сигурността на информацията се проведе семинар със служители по сигурността на информацията на тема „Преглед на състоянието по защитата на класифицираната информация в Република България – актуални аспекти“. Участие взеха служители по сигурността на информацията на органи на изпълнителната власт – министерства и агенции, на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, Сметната палата, както и на видовете въоръжени сили, на органи на съдебната власт – висши съдилища и прокуратурата, представители на службите за сигурност и службите за обществен ред, на Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на други ведомства и държавни предприятия. Като държавен орган, осъществяващ политиката на Република България по защитата на класифицираната информация, Държавната комисия по сигурността на информацията отчита особеното място, което заемат служителите по сигурността на информацията в националната система и важността на тясното взаимодействие между всички участници в процесите по защита на тази информация.

Целта на семинара бе чрез задълбочени дискусии да бъдат обсъдени теми от областта на всички видове сигурност на класифицираната информация и различните практически казуси да намерят решение в рамките на действащото законодателство. Обсъжданията поставиха на дневен ред и въпроси, които изискват промяна на законовите норми. Бъдещите предложения задължително ще бъдат предхождани от задълбочен анализ и обсъждане на всички възможни последици с оглед избор на вариант, който да гарантира сигурността на информацията. При всички случаи следва да се търси и намери баланс между улесняване на практиката и запазване на адекватно ниво на защита на класифицираната информация.

ДКСИ ще продължава да използва всички форми на сътрудничество с цел надграждане на Националната система за защита на класифицирана информация, защото сигурността е споделена отговорност на всички.