Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Национално съвещание на териториалните ...

Национално съвещание на териториалните структури на Държавната комисия по сигурността на информацията

В периода 27-28 април 2017 г. в Учебния център на ДКСИ се проведе Национално съвещание между ДКСИ, ръководителите на териториалните структури на дирекция „Специална куриерска служба“ – ДКСИ и ръководителите на централната администрация на ДКСИ.

Председателят на ДКСИ очерта свършеното в процеса по преминаване на дирекция „Специална куриерска служба“ към ДКСИ и набеляза приоритетите за следващите месеци. Ръководителите на териториалните структури бяха подробно запознати с функциите на дирекциите от централната администрация, изискванията по отношение на финансовата дейност, специализираните дейности и процесите по вземане на решения.

От страна на дирекция „Специална куриерска дейност“ бяха поставени на внимание някои специфики в координацията на взаимодействията, с оглед нуждата от оперативна бързина на реакцията в ежедневната дейност.

Председателят на ДКСИ в обобщение подчерта, че всички вътрешноинституционални актове се преработват по начин, който отразява настъпилите по силата на закона изменения в дейностите, осъществявани от ДКСИ. Декларира, че подобни срещи в бъдеще ще бъдат регулярни, предвид необходимостта от пряк контакт между централните и териториалните структури, с което се осигурява по-добър синхрон в дейностите на отделните звена, разположени на територията на цялата страна.