Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Промяна на адреса за кореспонденция с ...

Промяна на адреса за кореспонденция с дирекция „Специална куриерска служба“

Във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.), от 1 януари 2017 г. официалният адрес за кореспонденция с дирекция „Специална куриерска служба“ е: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Държавна комисия по сигурността на информацията.