Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе служебен сбор на дирекция „Специална куриерска служба“ при ДКСИ

От 10 до 11 април 2019 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе служебен сбор на дирекция „Специална куриерска служба“ при ДКСИ, който беше открит от председателя на ДКСИ г-н Борис Димитров. В сбора взеха участие заместник-председателят на ДКСИ г-н Иван Павлов, директорът на ДСКС, служители на ръководни и изпълнителски длъжности от отдел “Централен“ и отдел „Териториален“ на ДСКС, директорите на дирекции и експерти от общата и специализираната администрация на ДКСИ.

Служебният сбор обхвана всички аспекти на дейността на дирекция „Специална куриерска служба“ с цел подобряване на организацията и координацията на дейността на структурите на дирекцията.