Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща между представители ...

Проведена работна среща между представители на ДКСИ и представители на министерствата, службите за сигурност и службите за обществен ред по актуални въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация

На 27 февруари 2013 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), се проведе работна среща с участието на представители на министерствата, службите за сигурност и службите за обществен ред. Предмет на обсъждане бяха следните въпроси:

1. Необходимост и правно основание за класифициране на съпроводителни писма към Делата по проучване за надеждност (ДПН) и други обменяни класифицирани документи;

2. Ред за унищожаване на ДПН.

Участниците изразиха становища по прилагане на разпоредбите на чл. 155, чл. 156, чл. 157 от ППЗЗКИ във връзка с унищожаването на различните видове ДПН. По въпроса за съпроводителните писма присъстващите дадоха конкретни примери с начина на завеждането им в техните организационни единици и трудностите, които срещат при  работата с такива документи.

Срещата протече в работна атмосфера, като се взе решение през месец март да бъде организирана следваща работна среща за обсъждане на други въпроси по прилагането на нормативната уредба в областта на защитата на класифицираната информация.