Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща със служители от централните ...

Работна среща със служители от централните органи на държавната власт и от съдебната система на Република България

На 01 март 2011 г. от 14.00 часа в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията беше проведена работна среща със служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт и от съдебната система на Република България.

На срещата бяха обсъдени резултатите от проведената през 2010 г. инспекция на Службата на НАТО по сигурността. Бяха анализирани препоръките и разгледани предложения за тяхното изпълнение.

В хода на срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с мястото, функциите и задачите на служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратури в Единния класификатор на длъжностите.

В точка разни бяха обсъдени други въпроси, свързани с документалната сигурност.