Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща в ДКСИ с представители на МП, ...

Работна среща в ДКСИ с представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, ВКС, ВКП, ДАНС, НРС, Върховния административен съд, Висшия адвокатски съвет по повод необходимостта от предприемане на законодателни мерки, свързани с уредбата на специалните разузнавателни средства

На 28 януари 2011 година в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията, находяща се в гр.София, ул. Черковна № 90 се проведе  работна среща с представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, ВКС, ВКП, ДАНС, НРС, Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет, на която беше обсъдена  необходимостта от предприемане на законодателни мерки, свързани с уредбата на специалните разузнавателни средства, прилагани в досъдебното и съдебното производство. Бяха обсъдени конкретни предложения за законодателни изменения на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за специалните разузнавателни средства. На срещата беше предложено по темата да бъде сформирана междуведомствена работна група в Министерството на правосъдието.