Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе текущо обучение на служители от районните администрации на Столична община

На 09 и 10 октомври 2012г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) в гр. Банкя се проведе текущо обучение на служители от районните администрации на Столична община.

Обучението беше организирано от служителя по сигурността на информацията на Столична община Валери Симеонов и отдел „Обучение” на ДКСИ. Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).  Акцентът на обучението беше поставен върху рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, документалната сигурност, проверките по прекия контрол и административнонаказателната отговорност по ЗЗКИ.

В проведената анкета обучаемите изразяват удовлетвореност от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.