Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > УЧАСТИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ДКСИ В МЕТОДИЧЕСКИЯ ...

УЧАСТИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ДКСИ В МЕТОДИЧЕСКИЯ СБОР НА СЛУЖИТЕЛЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

Експерти от Държавната комисия по сигурността на информацията в периода 20-21 юни 2016 г. участваха в ежегодно провеждания методически сбор на служителя по сигурността на информацията на Военновъздушните сили.

С участващите в сбора служители от регистратурите за класифицирана информация и от административните звена по сигурността на военните формирования, подчинени на Командването на Военновъздушните сили, бяха дискутирани въпроси по документална и физическа сигурност, както в областта на националната, така и в областта на чуждестранната класифицирана информация. Експертите от ДКСИ отговориха на поставените въпроси по преразглеждане на документи и материали с цел премахване на нивата на класификация и изготвяне на предложения за унищожаване на оригинали на документи с изтекли срокове на защита.

Участниците в сбора бяха запознати с темите, обсъждани на преминалия наскоро семинар, организиран от ДКСИ, като беше изказана готовност за по-активно сътрудничество при надграждането на Националната система за защита на класифицираната информация.