Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на Държавната комисия по сигурността ...

Участие на Държавната комисия по сигурността на информацията в обучение по защита на класифицираната информация на ръководния състав на Министерския съвет

На 27 и 28 ноември 2009 г. се проведе семинар за обучение на политическия кабинет и директорите на дирекции в Министерския съвет по защитата на класифицираната информация. Семинарът беше организиран в изпълнение на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за неговото прилагане и директивите и правилата на НАТО и Европейския съюз в областта на защитата на класифицираната информация.

В обучението взеха участие председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова, заместник-председателят на Комисията Захари Захариев,  директорът на дирекция “Вътрешна сигурност” Димитър Гуцалски и експерти от специализираната администрация на ДКСИ.

Програмата на семинара включваше въпроси, свързани с организацията  и координацията при работа с класифицирана информация и класифицирана информация на НАТО и на Европейския съюз, наказателната, административно-наказателната и административната отговорност при допускане на нарушения в областта на защитата на класифицираната информация. Участниците се запознаха и с поетите ангажименти, произтичащи от подписани от нашата страна международни договори и спогодби по отношение на  защитата на класифицираната  информация и реда за осъществяване на проверки и инспекции от контролните органи на НАТО и ЕС.