Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено тематично обучение със служителите ...

Проведено тематично обучение със служителите от администрацията на ДКСИ на тема: „Принципи за прилагане на правото на Европейския съюз и правни актове на съюза. Роля и значение на европейските решения за България”

На 11 май 2012 г. в Учебния център на ДКСИ - град Банкя се проведе тематично обучение със служителите от администрацията на Комисията на тема: „Принципи за прилагане на правото на Европейския съюз и правни актове на съюза. Роля и значение на европейските решения за България”.

Семинарът се ръководеше от Председателя на ДКСИ госпожа Цвета Маркова.

Лектор беше доц. Юлия Захариева – преподавател по право на Европейския съюз в СУ „Св. Климент Охридски”, която представи пред аудиторията темите:
- Правни актове на ЕС- учредителни договори, регламенти, директиви, решения.
- Принципи за прилагане на правото на ЕС- директен ефект, пряка приложимост,  върховенство на правото на ЕС.
- Роля и значение на европейските решения за България.