Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > На 08.11.2018 г. ДКСИ отбеляза 16 години от ...

На 08.11.2018 г. ДКСИ отбеляза 16 години от своето създаване

Днес от позицията на времето с гордост може да се отбележи, че изправена пред предизвикателството да регулира по нов начин обществените отношения свързани с опазването на държавната тайна, ДКСИ постигна желаните резултати.

Като национален орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация, ДКСИ изгради и утвърди своето място сред останалите органи от националната система. Същевременно успя да въплъти и идеята за необходимостта от граждански контрол върху определени сфери на дейност в областта на националната сигурност. В конкретното си измерение тази идея, изградена чрез представянето на годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация, затвърди своята устойчивост и смисъл и с приемането на доклада за дейността на комисията през 2017 г. Както той така и многообразието на дейностите на ДКСИ по отделните видове сигурност на информацията, изпълнението на задълженията по международните договори, организирането и провеждането на обучения утвърдиха водещата роля на ДКСИ и я превърнаха в съвременна и добре функционираща структура.