Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе семинар в НЦРП "Кремиковци"

ДКСИ проведе семинар в НЦРП "Кремиковци"

Завърши двудневното обучение на завеждащите регистратури от органите на централната власт на тема ”Документална сигурност на Европейския съюз”. То се проведе на 19 и 20 април 2007 г. в Националния център за професионално развитие “Кремиковци” на Министерството на труда и социалната политика.

Лекторите, експерти от администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията, запознаха участниците с видовете защита на класифицираната информация на Европейския съюз. Отделено бе внимание на практическото прилагане на изискванията на българското законодателство и минималните стандарти по документалната сигурност на класифицираната информация на НАТО и Европейския съюз. В програмата беше включено и практическо занятие по изготвяне, маркиране и регистриране на документи, съдържащи национална класифицирана информация и класифицирана информация на Европейския съюз. Дискутирани бяха казуси и възникнали въпроси в областта на защитата на класифицираната информация.

В проведената анкета участниците дадоха отлична оценка на организацията на семинара, на актуалността и значението на разгледаните теми и на професионализма и компетентността на лекторите. Всички са изразили мнение, че семинарът е от важно значение за изпълнение на функционалните им задължения и са направили предложение за провеждане на такъв род обучение един или два пъти годишно.

Според 42% от анкетираните участници обучението е напълно полезно, за 53% то е до голяма степен полезно и за 5% е до известна степен полезно (диаграма 1).

26% от обучаемите са усъвършенствали знанията си, пак толкова – са усъвършенствали професионалните си умения и са подобрили отношението към работата си. 88% от участниците са повишили своята информираност  в областта на документалната сигурност на класифицираната информация (диаграма 2).

За 100% от участниците проведеното обучение до голяма степен и напълно отговаря на очакванията им и целите на програмата са постигнати. Всички участници са дали отлична оценка на общото качество на презентациите. 74% от обучаемите са оценили лекторите с отличен, 26% с много добър (диаграма 3).

Виж диаграмите в MS Word формат