Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Завеждащи регистратури от централните органи ...

Завеждащи регистратури от централните органи на държавната власт ще преминат обучение

На 19 и 20 април 2007 г. в Националния център за професионално развитие “Кремиковци” на Министерството на труда и социалната политика Държавната комисия по сигурността на информацията, в съответствие с плана си за обучение, ще проведе семинар със завеждащите регистратури от органите на централната власт на тема ”Документална сигурност на Европейския съюз”.

Лектори ще бъдат експерти от специализираната администрация на Комисията.

Програмата предвижда запознаване на участниците с въпроси, свързани с видовете защита на класифицираната информация на Европейския съюз. Особен акцент ще бъде поставен на практическото прилагане на изискванията на българското законодателство, минималните изисквания на НАТО и регламентите на Европейския съюз по документалната сигурност на класифицираната информация. В тази връзка на семинара ще се проведат практически занятия по изготвяне, маркиране и регистриране на документи, съдържащи национална класифицирана информация и класифицирана информация на Европейския съюз. Обучението ще завърши с дискусии по възникнали въпроси в областта на защитата на класифицираната информация.