Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе семинар със служители по ...

ДКСИ проведе семинар със служители по сигурността на информацията по защитата на класифицираната информация на НАТО

На 15 и 16 декември 2005 г. във ПОК “Леденика”- на АЕЦ “Козлодуй”, Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) проведе своя втори семинар по регулаторната рамка на видовете защита на класифицираната информация на НАТО. Участие в него взеха служителите по сигурността на информацията (ССИ) на  органите на законодателната и изпълнителната власт, които получават, обработват, съхраняват, създават и изпращат класифицирана информация на Алианса.
Основни акценти в презентациите и дискусиите бяха отделните видове защити на класифицираната информация на НАТО (персонална, физическа, документална, индустриална и информационна).

Семинарът беше нова практическа стъпка за подобряване взаимодействието между ДКСИ и ССИ от представените ведомства за усвояването и практическото прилагане на регулаторната рамка на видовете защита на класифицираната информация на НАТО.

Семинар със служители по сигурността на информацията по защитата на класифицираната информация на НАТО

Семинар със служители по сигурността на информацията по защитата на класифицираната информация на НАТО