Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Служителите по сигурността на информацията ...

Служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт ще преминат текущо обучение по защита на класифицираната информация

Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) ще проведе текущо обучение със служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт под формата на двудневен семинар. Обучението ще се проведе на 12 и 13 март 2009 г. в ЦРЧРРИ “Кремиковци” на Министерството на труда и социалната политика.

Семинарът ще се ръководи от Председателя на  Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова. В работата му ще вземат участие заместник-председателя и членовете на ДКСИ. Лектори ще бъдат утвърдени експерти от специализираната администрация на Комисията.

В програмата на обучението са залегнали основно теми, свързани с оказване на методическа помощ на регистратурите за изпълнение  на изискванията за работа с класифицирана информация на НАТО, предоставянето и обмена на класифицирана информация с други държави/международни организации както и издаване на сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и Европейския съюз.