Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

ДКСИ проведе семинар с командно-преподавателския състав на факултет “Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи”

 

Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) съвместно с Националния военен университет “Васил Левски” проведе семинар с командно-преподавателския състав на факултет “Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи” и служители по сигурността на информацията на 17 и 18 април 2007 г. в гр. Шумен.

Темата на семинара беше “Административни и информационни аспекти на защитата на класифицираната информация”. Експерти от администрацията на ДКСИ представиха  тематичните направления, свързани с видовете защита на класифицираната информация. Подробно бяха разгледани въпроси, свързани с документалната и физическата сигурност на класифицираната информация, сигурността на АИС и мрежи и индустриалната сигурност. С участниците се проведе и практическо занятие по оформяне на документите, съдържащи класифицирана информация, прекласифициране, декласифициране и унищожаване на класифицирана информация.

В хода на семинара, след презентациите, се провеждаха дискусии по възникнали въпроси от страна на участниците.

В проведената анкета общото мнение е, че семинарът е организиран отлично, поставените цели до голяма степен са постигнати и лекторите са се представили на високо методическо и практическо ниво.