Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Експертни разговори между представители на ...

Експертни разговори между представители на Държавната комисия по сигурността на информацията и Националния орган по сигурността на Република Сърбия

На 9 февруари 2011 година, в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се провежда двустранна среща с представители на Националния орган по сигурността на Република Сърбия. Предмет на консултациите е обмяна на опит между двете държави в областта на защитата на класифицираната информация. На срещата присъстват представители на Държавна агенция „Национална сигурност” и Министерство на вътрешните работи.