Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Сърбия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Днес, 23 декември 2011 год., в гр.Белград, в сградата на Министерски съвет на Република Сърбия се състоя церемония по подписване на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Правителството на Република България и Правителството на Република Сърбия. От българска страна Споразумението бе подписано от госпожа Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/. От сръбска страна Споразумението бе подписано от господин Горан Матич - Директор на офиса на Съвета за национална сигурност и защита на класифицираната информация на Република Сърбия.

Споразумението е резултат от преговори с представители на Република Сърбия, състояли се през месец февруари 2011 година в гр. София. То ще регламентира защитата на класифицираната информация, която ще се обменя по повод стратегическото сътрудничество между страните.

На церемонията по подписването присъства господин Георги Георгиев - Пълномощен министър в посолството на Република България в Република Сърбия.