Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Реконструкция на административна сграда на ...

Реконструкция на административна сграда на ДКСИ

Във връзка с предоставена от министъра на финансите информация на  народния представител Иван Иванов по поставен от него въпрос, касаещ финансирането на реконструкцията на административната сграда на ДКСИ, Комисията представя следните уточняващи данни:

От началото на реконструкцията до 31 януари 2010 г. всички извършени разходи, свързани с административната сграда и ниското тяло към нея възлизат на 23 358 821 лв. Тази сума включва заплатени разходи за извършени строително-монтажни работи, изграждане на специални системи за сигурност, проектиране, осъществен строителен надзор, авторски надзор, инвеститорски контрол и други разходи, съпътстващи извършваната реконструкция и стопанисването на сградата (напр. геодезически заснемания, тротоарно право, присъединителни такси към експлоатационни дружества и др.).

Оставащите средства за усвояване по бюджета на ДКСИ за 2010 г, с цел окончателното завършване на реконструкцията възлизат на 1 399 576 лв. След приключване на всички строително-монтажни работи и усвояване на посочената сума, цената на обекта ще възлезе на 24 758 397 лв., а не 35, 9 млн. лв., както се твърди.