Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Споразумение със Словакия

Подписано споразумение със Словашката Република

На 03.02.2006 г. в гр. Братислава, Словашка Република беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Словашката Република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.
От името на Правителството на Република България, Споразумението беше подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, упълномощена с Решение на Министерския съвет от 24.11.2005 г.
За Правителството на Словашката Република, Споразумението подписа г-н Аурел Угор, директор на Националния орган по сигурността на Словашката Република. 


 

Подписване на споразумение със Словашката Република - 3 февруари 2006 г.