Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Провеждане на втори кръг консултации между ...

Провеждане на втори кръг консултации между Националния орган по сигурността на Република Словения и Държавната комисия по сигурността на информацията

В периода 5-7 декември 2011 год. в гр. Любляна, Словения се проведоха втори кръг консултации с представители на Националния орган по сигурността (НОС) на Република Словения по договаряне на проект на Споразумение за обмен и взаимна защита на класифицираната информация между Република България и Република Словения. От българска страна в консултациите взеха участие председателят на ДКСИ госпожа Цвета Маркова и експерти от Дирекция ''Правна и международноправна дейност''. От словенска страна в консултациите участваха директора на Националния орган по сигурността на Република Словения господин Милан Тарман и експерти от НОС на Република Словения.