Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Експертни разговори за подготовка на проект ...

Експертни разговори за подготовка на проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Република България и Република Словения

В периода 14 - 16 декември 2010 година, в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се провеждат експертни разговори с представители на националния орган по сигурността на Република Словения. Предмет на консултациите е подготовката на проект на споразумение в областта на защитата на класифицираната информация между двете държави. От страна на ДКСИ на консултациите присъстват експерти от Дирекция „Правна и международноправна дейност”, а също и представител на Държавна агенция „Национална сигурност”.