Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Южна Африка в Република България Н.Пр. г-жа Шийла Камерър

На 11 март 2010 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Южна Африка в Република България Н.Пр. г-жа Шийла Камерър.

По време на срещата госпожа Маркова  представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията като държавен орган, който осъществява политиката на Република България в областта на защитата на класифицирана информация и като национален орган по сигурността на информацията в международен аспект.

Беше обсъдена възможността за започване на преговори за сключване на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Република България и Република Южна Африка, тъй като Южна Африка има силно развита отбранителна индустрия, а подобен род споразумения определят правната рамка за сътрудничество в различни области на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

От своя страна госпожа Камерър изяви готовност да представи официално предложението за започване на преговори на южноафриканската страна, като подчерта, че за Република Южна Африка е много важно да развива икономически отношения с държавите от Европейския съюз като единствената държава от африканския континент, член на Г-20. Тя  благодари за възможността да се запознае с дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията и изрази желание за бъдещо сътрудничество.

Госпожа Маркова също потвърди готовност за започване на преговори за сключване на двустранно споразумение за защита и обмен на класифицирана  информация и благодари за проявеното внимание.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.