Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ДКСИ ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Кралство Испания в Република България Н. Пр. господин Рафаел Мендивил Пейдро

На 28 февруари 2011 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Кралство Испания в Република България Н. Пр. господин Рафаел Мендивил Пейдро.

По време на срещата госпожа Маркова представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на Република България.

Тя също така предостави на Негово превъзходителство господин Пейдро копие от текста на подписаното на 27 септември 2005 година в Мадрид Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Испания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

 От своя страна Негово превъзходителство господин Пейдро подчерта значението на подобен род споразумения, тъй като те улесняват дейността в индустриалния сектор и представляват възможност за разширяване на отношенията.

Негово превъзходителство господин Пейдро също така поясни, че е запознат с добрите отношения между Държавната комисия по сигурността на информацията и Националния орган по сигурността на Кралство Испания и изрази готовност за съдействие в случай, че бъде организирана двустранна среща за обмяна на опит между двете институции.

От своя страна госпожа Маркова също потвърди своята готовност за сътрудничество и благодари за проявеното внимание. Тя също подчерта ролята на двустранните споразумения за защита и обмен на класифицирана информация, доколкото те дават възможност за по-активни икономически отношения между държавите.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.