Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на Държавната ...

Участие на представители на Държавната комисия по сигурността на информацията в Тридесет и четвъртата годишна среща на MISWG

В периода 09.09.2019 г. - 13.09.2019 г. в гр. Сплит, Република Хърватия се проведе Тридесет и четвъртата годишна среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG). Домакин на срещата бе хърватският Национален орган по сигурността.

В заседанията на работната група участваха представители на 34 държави, както и представители на Европейската комисия, Европейската агенция по отбрана (European Defence Agency) и Европейската космическа агенция (European Space Agency).

Република България бе представена от Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията господин Борис Димитров и от Антон Борисов – директор на дирекция „Правна и международноправна дейност” в Комисията.

На сесиите бяха обсъдени теми в областта на индустриалната сигурност, явяващи се от взаимен интерес за държавите, като националния подход относно потвърждаването на удостоверенията за сигурност, рисковете за киберсигурността и възможността за опростяване на работните документи, регламентиращи дейността на MISWG.

Предвижда се следващата среща на MISWG през 2020 г. да се проведе в Република Латвия.