Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение за изменение на ...

Подписване на Споразумение за изменение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Днес, 22 ноември 2010 г., в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се състоя подписване на Споразумение за изменение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация. Изменението на действащото Споразумение е продиктувано от институционална промяна на компетентния орган по сигурността в Република Естония и залегналите в това Споразумение принципни положения за взаимна защита на класифицираната информация не се променят.

От българска страна Споразумението бе подписано от председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията – госпожа Цвета Маркова, а от естонска страна – от извънредния и пълномощен посланик на Република Естония в Република България Н. Пр. господин Рейн Ойдекиви.

На официалното подписване присъстваха членове на Държавната комисия по сигурността на информацията, а също и представители от администрацията на Комисията.