Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Днес, 12 февруари 2018 г., в Ереван, Република Армения се подписа Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От българска страна Споразумението бе подписано от Борис Димитров – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а от страна на Република Армения – от Едвард Налбандян, министър на външните работи на Република Армения.

Споразумението регламентира защитата на класифицираната информация, която ще се обменя по повод сътрудничеството между страните във всички области на обществения живот. В него са дадени определения на основните понятия, използвани в текста, посочени са съответните нива на класификация за сигурност на информацията, мерките за защита на класифицираната информация, както и начините на обмен. Включени са разпоредби, уреждащи режима на сключване на класифицирани договори, процедурите за извършване на международни посещения, както и разпоредби, предписващи правила за действие при нарушаване на мерките за сигурност.

Церемонията по подписване се състоя в рамките на държавното посещение на Президента на Република България Румен Радев в Република Армения в периода 12-13 февруари 2018 г.