Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална република Германия за взаимна защита на класифицираната информация

На 29 октомври 2012 година в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се подписа Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална република Германия за взаимна защита на класифицираната информация.

От българска страна споразумението бе подписано от госпожа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а от страна на Федерална република Германия от Н. Пр. господин Матиас Хьопфнер - Извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в Република България.

Споразумението представлява нов вариант на подписаното на 29 октомври 1999 година Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална република Германия за взаимна защита на секретната информация. Споразумението е резултат от консултации с представители на германската страна, състояли се през месец май 2010 г. в град София.

Настоящото Споразумение ще спомогне за развитието на двустранните икономически отношения, като даде възможност за участие на немски фирми в обществени поръчки, провеждани от български министерства и ведомства, както и на български дружества във Федерална република Германия.

В Споразумението са дефинирани основните понятия в областта на защитата на класифицираната информация, посочени са съответните нива на класификация за сигурност на информацията, компетентните органи по сигурността на страните, мерките за защита на класифицираната информация и правилата за действие при нарушаване на мерките за сигурност, начините на обмен и използване на класифицирана информация. Включени са разпоредби, уреждащи класифицирани договори и процедури за извършване на международни посещения.