Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на споразумение между ...

Подписване на споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Грузия за взаимна защита и обмен на класифицираната информация

Днес 9 юли 2007 г. в гр. Тбилиси, Република Грузия, в рамките на официалната визита на заместник-министър председателя и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин бе подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Грузия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

С оглед интензифициране на сътрудничеството между страните от Черноморския регион бяха изпратени проекти на типово Споразумение както до Република Грузия, така и на останалите страни от региона, включително и Азербайджан. До подписването на Споразумението се стигна след провеждане на преки преговори между български и грузински експерти в град София през декември 2006 г. Преговорите между двете страни протекоха в работна и конструктивна атмосфера и след приключване на националната ни процедура по междуведомствено съгласуване на договорения текст на Споразумението г-жа Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията бе упълномощена да подпише от името на Правителството на Република България Споразумението между Република България и Република Грузия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От името на Правителството на Република България, Споразумението бе подписано от г-жа Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. 

За Правителството на Република Грузия, Споразумението бе подписано от заместник-министъра на вътрешните работи на Република Грузия.

Подписването на Споразумението между Република България и Република Грузия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация е необходима предпоставка за укрепване и разширяване на двустранните връзки между двете страни във всички области.