Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Споразумение между Правителството на ...

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

На 17.06.2005 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията на ул. “Ангел Кънчев” № 1 беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за защитата на обменяна класифицирана информация.
От името на Правителството на Република България Споразумението беше подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, упълномощена с Решение на Министерския съвет от 11.02.2005 г. За Правителството на Република Гърция Споразумението подписа Генерал – майор Фрагулис Фрагос, Директор на Управление Военно разузнаване на въоръжените сили, Генерален щаб на Националната отбрана на Република Гърция.

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция