Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация

На 05.07.2017 г. в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията и извънредния и пълномощен Посланик на Унгария в Република България подписаха Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация.

Споразумението е резултат от консултации с представители на унгарската страна. Текстовете на Споразумението отразяват постигнатото съгласие между двете страни, като отчитат разликите в законодателствата и в системите за защита на класифицираната информация в Република България и Унгария. Споразумението установява правната рамка на сътрудничеството относно защитата на класифицираната информация във всички области на обществения живот. Споразумението се сключва за неопределен срок от време.

Предстои изпълнение на национално правните процедури за влизане на Споразумението в сила.